Đến công ty thiết kế nội thất Modern Decor, chủ đầu tư được đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp tại đây hướng dẫn chọn mua những mẫu, kiểu…

Riêng về ngành Spa tại Việt Nam, để đảm bảo mở Spa thành công, ngoài việc phải biết cách quản lý, người chịu trách nhiệm chính cần phải nắm rõ…